Konkurences padome (KP) 22. jūlijā pieņēma lēmumu sodīt Jelgavas pilsētas pašvaldību par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas saistīts ar pašvaldības rīcību, nepamatoti un neatbilstoši normatīvajam regulējumam nodrošinot savai kapitālsabiedrībai SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” tiesības darboties sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Tā rezultātā uz vairāk nekā septiņiem gadiem tirgus tika noslēgts konkurencei. Par īstenoto konkurences pārkāpumu KP piemēroja Jelgavas pilsētas pašvaldībai naudas sodu 51 123 eiro apmērā.