Lai vienkāršotu ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanu civillietās, ar noteikumu projektu tiek noteikta viena konkrēta summa par izdevumiem, kas saistīti ar tiesas pavēstu un citu tiesas dokumentu piegādāšanu un izsniegšanu, rakstveida pierādījumu atgriešanu un ar tiesas dokumentu atvasinājumu izgatavošanu, informē Tieslietu ministrija.