Konkurences padome (KP) 13. septembrī ir sniegusi pozitīvu atzinumu par t.s. "Būvnieku karteļa" lietas dalībnieka – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) "VELVE" – veiktajiem pasākumiem pasūtītāja "uzticamības atjaunošanai", tādējādi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43. pantu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. pantu pasūtītāji varēs lemt par uzņēmuma dalību publiskajos iepirkumos, neskatoties uz karteļa dalībniekam paredzēto aizliegumu vienu gadu piedalīties publiskajos iepirkumos, informē KP.