Konkurences padome (KP) "Konsultē vispirms" ietvaros, konsultējot un veicot pārrunas, izglītojusi divus būvniecības nozares uzņēmumus – SIA "AK Technology" un SIA "GATE L" – par konkurences tiesību pārkāpumu, tostarp par uzņēmumu aizliegtu vienošanos jeb dalības kartelī, negatīvajām sekām, pamatojoties uz AS "Latvenergo" sniegto informāciju par iespējamu uzņēmumu darbību saskaņošanu tās organizētajā iepirkuma procedūrā. Pēc brīdinājuma izteikšanas uzņēmumi ir apņēmušiem nepieļaut līdzīgu darbību atkārtošanu nākotnē, informē KP.