Šā gada 8. septembrī Patentu valde (PV) ieviesa Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja Eiropas sadarbības projektu "Vēsturisko dokumentu atlase un saglabāšana", kā rezultātā tika noslēgts papīra dokumentācijas – preču zīmju, dizainparaugu un ar to saistīto lietu – digitalizācijas process, kopumā digitalizējot 97 165 lietas, informē PV.