Ikkatrās darījuma attiecībās ir ierasts, ka jebkurai darbībai, kas tiek veikta, ir noteikti termiņi. Ar jēdzienu “termiņš” dažādās jomās saprot laika punktu, līdz kuram ir jāpabeidz kaut kā izpilde. Puses, slēdzot darījumus, atrunā konkrētus datumus gan līguma noslēgšanā un tā izpildē, gan pakalpojumu sniegšanā un to apmaksā. Termiņu ievērošana kļūst īpaši svarīga situācijās, kādas var veidoties, piemēram, ja nepieciešams vērsties tiesā, skaidro Rīgas Šķīrējtiesa.