Konkurences padome 29. jūlijā pieņēma lēmumu atbilstīgi notikušajām izmaiņām tirgū aktualizēt AS "Latvenergo" 2009. gadā uzliktos tiesiskos pienākumus, kas tika piemēroti, lai novērstu uzņēmuma radītos konkurences ierobežojumus siltumenerģijas vairumtirdzniecības tirgū Rīgā.