Publisko personu iesaistīšanās komercdarbībā nereti uzņēmējam liek doties nevienlīdzīgā cīņā. Šīs cīņas noteikumus ietekmē dažāda veida priekšrocības, ko bauda publiskās personas vai to dibināti komersanti. Savukārt privātajiem komersantiem šādu priekšrocību nav. ZAB “SORAINEN” eksperti norāda uz dažām pazīmēm, kā atpazīt publisko personu, kas kropļo konkurenci, un tās negodīgo rīcību.