Lietu izskatīšanas pozitīvais koeficients un respektējama judikatūra ir Augstākās tiesas (AT) aizvadītā gada atzīstami rezultāti – pēc departamentu priekšsēdētāju un citu struktūrvienību vadītāju ziņojumu uzklausīšanas gada atskaites plēnumā rezumēja AT priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.