Ministru kabineta 13.novembra sēdē piešķirti papildu 3 554 883 eiro uzņēmēju atbalstam Eiropas Savienības (ES) fondu programmas "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" 2.atlases kārtas ietvaros iesniegtajiem projektiem. Papildu finansējums rasts no šīs pašas atbalsta programmas 1.atlases kārtas pārpalikuma.