Mūsdienās nepietiek ar zināšanām un gudrību vien. Lai saprastu pasaules lietu kārtību, nepieciešama arī prasme analizēt un atrast dažādas kopsakarības, redzēt vairāk nekā pamana citi. Tāpēc nometne "Jaunais izmeklētājs" sagatavojusi speciālo rudens piedāvājumu jauniešiem - "Jaunais izmeklētājs. 10 misijas".