Tiesībsargs ir nosūtījis Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai vairākus priekšlikumus attiecībā uz grozījumiem Darba likumā sakarā ar to, ka Tiesībsarga ieskatā vairākas komisijas virzītās ieceres ir jāmaina.