Ekonomikas ministrija apkopojusi informāciju par tās kompetencē esošajiem tiesību aktiem, kas stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī, vai 2019.gada sākumā.