Tiesa klātienē būs pieejama tikai lietas dalībniekiem, kas aicināti uz tiesu ar pavēsti vai paziņojumu uz noteiktu laiku. Mutvārdu tiesas procesi, kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, tiks noņemti no izskatīšanas un pārcelti, par ko lietas dalībniekus informēs rakstiski.

Ministru kabinets (MK) ar 2020. gada 14. marta grozījumiem 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" pilnvarojis Senāta priekšsēdētāju noteikt nosacījumus un kārtību, kādā ārkārtējās situācijas laikā nozīmētās tiesas sēdes atliek vai citādi ierobežo mutvārdu tiesvedības procesu norisi visās Latvijas Republikas tiesās.

Atbilstoši Senāta priekšsēdētāja 2020. gada 16. marta paziņojumam ārkārtējās situācijas laikā tiks pārcelti mutvārdu tiesas procesi (tiesas sēdes), kas nav saistīti ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (piemēram, jautājumi, kas saistīti ar brīvības atņemšanu, aizsardzību pret vardarbību, rīcībspējas ierobežošanu u.c.). Beidzoties ārkārtējai situācijai, tiesas nodrošinās pārcelto lietu izskatīšanu ārpus kārtas. Tiesas sazināsies ar visu pārcelto mutvārdu procesu dalībniekiem.

Tāpat arī sagatavotas vadlīnijas rajona (pilsētu) un apgabaltiesu darba organizēšanai, paredzot vienotu rīcību ārkārtējās situācijas laikā, ņemot vērā valstī noteiktos piesardzības un drošības pasākumus.

Vadlīnijās noteikts, ka neatliekamos gadījumos tiesas sēdes ārkārtējās situācijas laikā, ja tas iespējams, organizē, izmantojot videokonferenci. Tomēr, ja tiesas sēde tiek organizēta klātienē, starp personām tiesas sēdē jānodrošina īpaši piesardzības pasākumi, tostarp nepieciešamā distance. Savukārt lietu dalībnieki stingri aicināti nedoties uz tiesu, ja uz viņiem attiecināmi MK noteiktie ierobežojumi vai ir jebkādas augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes.