Attiecības starp publisko sektoru vai tā funkcijas pildošām organizācijām un to klientiem, privātpersonām un uzņēmējiem nereti ir sarežģītas. Ņemot vērā mūsdienu pasaules attīstības dinamiku un tehnoloģiju triumfu, abu pušu redzējums par savstarpējo mijiedarbību sniegto un saņemto pakalpojumu kontekstā var atšķirties. Klienti sagaida, ka pakalpojumus saņems ērtākajā un efektīvākajā veidā, savukārt dažādas organizācijas saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, lai sabalansētu ieceres ar reālajām iespējām.

Notariātā viena no šobrīd aktuālākajām tēmām ir digitālie pakalpojumi. Kas šajā jomā sagaida nākotnē?

Viens no valsts pakalpojumiem, ko publiskā pārvalde jau gadsimtiem ilgi deleģējusi t.s. "brīvajām profesijām", ir notāra funkcijas jeb dokumentu autentiskuma apliecināšana. Šobrīd notāru funkcijas skar gan attiecības starp fiziskajām personām, gan arī starp dažādiem uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem. Mūsdienu notāru galvenā funkcija ir kvalitatīvu tiesisko attiecību nodrošināšana starp dažādiem publiskās vides subjektiem, ietverot viņiem svarīgus jautājumus autentiskā dokumentā (piemēram, pilnvarā, līgumā utt.). Mūsdienu digitālais laikmets ir mainījis pasauli, un arī notāra darbs ir attīstījies, piedāvājot pakalpojumus elektroniski.