Grozītā Maksājumu pakalpojumu direktīva - PSD2 (Payment Service Directive 2) stājās spēkā šajā mēnesī (13.01.2018.), tās galvenais mērķis ir atvieglot inovāciju un konkurenci finanšu pakalpojumu tirgū, padarīt to atvērtāku un pārskatāmāku. Vai bankas tam ir gatavas? Veikts maksājumu pakalpojumu direktīvas 2 banku sagatavotības līmeņa pētījums.