Valsts ieņēmumu dienests, izskatot Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurora protestu, atcēla savu lēmumu par personas saukšanu pie administratīvās atbildības. Personai tika piemērots naudas sods 1350 eiro apmērā par automašīnas iegādi ārvalstī skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 7200 eiro.

Kā norādīja prokurors, vīrietis Vācijā iegādājies transportlīdzekli no juridiskas personas skaidrā naudā 9000 eiro apmērā. Valsts ieņēmumu dienests bija personai piemērojis administratīvo sodu, jo viņš ārvalsts jurisdikcijas teritorijā nav ievērojis fiziskai personai likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteikto skaidras naudas darījuma veikšanas ierobežojumu Latvijā. Taču saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu ir pieļauts būtisks procesuāls pārkāpums, proti, pārkāpts likumā noteiktais priekšnosacījums, ka persona, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, ir atbildīga saskaņā ar likumu, kas ir spēkā pārkāpuma izdarīšanas laikā un vietā. Līdz ar ko administratīvo sodu nevar piemērot par Vācijā veiktu darījumu.

Valsts ieņēmumu dienests savu lēmumu atcēla un lietu izbeidza, atzīstot prokurora protestā norādīto, ka Latvijas normatīvie akti ir spēkā tikai Latvijas teritorijā un neattiecas uz Vācijā veiktajiem skaidras naudas darījumiem.