SIA “Tele2” pārsūdzēja Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) 2020. gada 29. maijā pieņemto lēmumu par pagaidu noregulējumu par negodīgas komercprakses izbeigšanu. Administratīvā rajona tiesa 2020. gada 25. jūnijā atstājusi spēkā PTAC pieņemto lēmumu. Pagaidu noregulējums tika pieņemts, jo sabiedrība lielam skaitam patērētāju 2020. gada 29. un 30. aprīlī nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka patērētājiem neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna no 2020. gada 1. jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums “Bezlimita internets Latvijā” pa papildu maksu 2,50 eiro apmērā. Lēmumā konstatēts, ka sabiedrība pakalpojumu lielai daļai savu klientu pieslēgusi automātiski, nesaņemot patērētāju aktīvi sniegtu gribas izteikumu, tādā veidā pārkāpjot būtisku patērētāju tiesību aizsardzības principu, ziņo PTAC.

Tiesa atzinusi, ka PTAC pamatoti izdarījis secinājumus par sabiedrības īstenoto negodīgo komercpraksi, jo tā ir pretrunā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto principu, ka patērētājam jāizdara izvēle par preci vai pakalpojumu, ko tas vēlas saņemt. Tiesas ieskatā nav pamats pieslēgt pēc būtības citu pakalpojumu, kuru patērētājs nav izvēlējies un Sabiedrības rīcība būtiski ietekmē patērētāja rīcību, jo tam nav iespējams pieņemt lēmumu par pakalpojuma izmantošanu, kas balstīts uz vispusīgi sniegtu informāciju.

Tiesa nolēma, ka PTAC ir pamatoti pieņēmis lēmumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu, lai neradītu būtisku kaitējumu patērētājiem. Sabiedrībai turpinot īstenot neatbilstošu komercpraksi, kaitējums patērētāju interesēm ir tūlītējs, tāpēc tiesiskais pienākums ir samērīgs un sabiedrības lūgums par lēmuma atcelšanu ticis noraidīts.

Tiesas lēmums nav pārsūdzams, proti, sabiedrībai tas jāpilda. PTAC, izvērtējot esošo informāciju, lietā pieņems gala lēmumu. Tajā pašā laikā PTAC uzsver, ka sabiedrība var un drīkst šādu pakalpojumu piedāvāt, bet tai ir jādod iespēja patērētājiem šim pakalpojumam pieteikties. Tādējādi patērētāji paši pieņems lēmumu par pakalpojuma aktivizēšanu un ar to saistītajām papildu izmaksām.

Šobrīd nav saņemti jauni ziņojumi par sabiedrības rīcību šajā sakarā, bet PTAC aicina ziņot, ja patērētājiem par jūnija mēnesi saņemtajos rēķinos bez piekrišanas pakalpojumam piemērota papildu maksa 2,50 eiro apmērā par “Bezlimita internetu Latvijā”.

PTAC Lēmums pieejams šeitTiesas lēmums pieejams šeit.