Eiropas Savienības Tiesa 12.janvārī pasludināja spriedumu apvienotajās lietās C‑702/20 un C‑17/21, atbildot uz Senāta uzdotajiem jautājumiem pieteicēju – "DOBELES HES" un "GM" – strīdā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Ar komisijas lēmumu pieteicējām atteikts atlīdzināt zaudējumus par saražotās elektroenerģijas pārdošanu, informē Senāts.