Latvijas Vēja enerģijas asociācija izsaka gandarījumu par tiesas lēmumu apmierināt SIA "Pienava wind" pieteikumu un atzīt Tukuma novada domes lēmumu par prettiesisku, kā arī uzdot labot to, izsniedzot atļauju vēja elektrostaciju parka būvniecībai. Asociācija uzskata, ka šis lēmums ir precedents, kas veicinās straujāku vēja enerģijas attīstību Latvijā, tajā pašā laikā ļoti būtiski ir arī veicināt konstruktīvu dialogu starp attīstītājiem un Latvijas pašvaldībām, lai šādas tiesvedības notiktu pēc iespējas retāk.