Satversmes tiesa 2020. gada 17. decembrī pieņēma spriedumu lietā 2020-18-01 “Par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta 4. daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”.