Lai nodrošinātu skaidrus un proporcionālus tūrisma operatora un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju noteikumus, kā arī paplašinātu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pilnvaras, 22.novembra sēdē tika lemts pilnveidot normatīvo regulējumu par kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju, tūrisma aģentu un ceļotāju tiesībām un pienākumiem, informē Ekonomikas ministrija.