Lai paplašinātu pretendentu loku uz būvinspektora amatiem un vienkāršotu jaunu būvinspektoru atlases procesu, kā arī nodrošinātu samērīguma principa ievērošanu attiecībā uz būvinspektoram izvirzāmajām kvalifikācijas prasībām, 2023.gada 17.janvārī Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas noteikumos par būvinspektoriem, informē Ekonomikas ministrija.