Lai noteiktu pasūtītāja rīcību gadījumā, kad atklātā konkursā, slēgtā konkursā vai konkursa procedūrā ar sarunām pieteikumu vai piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens kandidāts vai pretendents, 2023.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi gan Publisko iepirkumu likumā (PIL), gan arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (SPSIL). Šādā gadījumā Pasūtītājam ir jāpārtrauc iepirkuma procedūra, kas izsludināta no 2023.gada 1.janvāra, informē Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB).