Turpmāk katram no bērna vecākiem līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu, būs tiesības uz vismaz divus kalendāros mēnešus ilgu apmaksātu vecāka pabalsta periodu, ko nevar izmantot otrs vecāks, noteikts 22. martā valdības sēdē pieņemtajos grozījumos likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu". Tas nozīmē, ka vismaz divus mēnešus no vecāku atvaļinājuma var izmantot tikai katrs no vecākiem un to nevar nodot otram vecākam, informē Ministru kabinets.