Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Meža likumā.

Izmaiņas likumā galvenokārt veiktas, lai izbeigtu dalītā īpašuma pastāvēšanu. Tādējādi būtu iespēja atsavināt tādu valsts īpašumā esošu nekustamo īpašumu (gan apbūvētu, gan neapbūvētu), kurā atrodas arī valsts meža zeme, kas nav nepieciešama valsts pārvaldes funkciju īstenošanai, tostarp tāds zemes gabals, kas paliek pāri pēc transporta infrastruktūras objektu izbūves.

Likumprojekts paredz arī iespēju atsavināt valsts meža zemi rūpnieciskās ražošanas paplašināšanai, ja uz tās atrodas rūpnieciskās ražošanas būves vai ja ražojošā uzņēmuma teritorija robežojas ar valsts meža zemi.

Lai mazinātu administratīvo slogu privātpersonām, saņemot informāciju par mežu no Meža valsts reģistra, turpmāk meža inventarizācijas informācija netiks noteikta kā ierobežotas pieejamības. Ministru kabinetam būs jānosaka kārtība, kādā turpmāk tiks publiskoti meža inventarizācijas dati.

Likumprojekts “Grozījumi Meža likumā” vēl jāskata Saeimai un likumprojektā iekļautais regulējums stāsies spēkā vispārējā kārtībā.