Ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu gaisa apmaiņu publisko ēku iekštelpās un ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Latvijas būvnormatīvu, ar kuru noteikti gaisa kvalitātes rādītāji, veicot grozījumus MK noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"", lai definētu maksimāli pieļaujamo oglekļa dioksīda koncentrācijas līmeni, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei telpās, informē Ekonomikas ministrija.