Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2019.gada 3.aprīlī Saeimā ir pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, papildinot šī likuma 30.pantu ar 1.6daļu.