1. jūlijā spēkā stājas grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, paredzot jaunu pienākumu ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, kas Latvijā reģistrē filiāles vai pārstāvniecības, – atklāt patiesos labuma guvējus, informē Uzņēmumu reģistrs (UR).

Minētais pienākums attiecināms arī uz jau UR reģistrētām ārvalstu subjektu filiālēm un pārstāvniecībām.

Grozījumi paredz, ka ārvalstu uzņēmumiem būs doti seši mēneši, proti, līdz 2021. gada 1. janvārim, lai informētu UR par to patiesajiem labuma guvējiem.

UR vērš uzmanību, ka gadījumā, ja patiesie labuma guvēji atbilstoši prasībām netiks atklāti, filiāle vai pārstāvniecība tiks izslēgta no UR.