Saeima pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas virknē izdienas pensiju piešķiršanu reglamentējošo likumu, paredzot precizējumus attiecībā uz kārtību, kādā tiek aprēķināta vecuma pensija personām, kuras iepriekš saņēmušas izdienas pensiju. Likumos paredzēts saglabāt principu, ka gadījumā, ja aprēķinātā vecuma pensija ir mazāka par izdienas pensiju, faktiskais personai izmaksājamās pensijas apmērs netiek samazināts un paliek izdienas pensijas līmenī. 

Plānots, ka izmaiņas attieksies uz vecuma pensijas aprēķināšanas kārtību gadījumos, ja persona par uzkrāto otrā līmeņa pensijas kapitālu no dzīvības apdrošināšanas sabiedrības izvēlēsies iegādāties tā dēvēto mūža pensijas polisi. 

Patlaban, iegādājoties mūža pensijas polisi, vecuma pensija tiek aprēķināta, par pamatu ņemot tikai personas uzkrāto pirmā līmeņa pensijas kapitālu. Ja izdienas pensijas saņēmējam aprēķinātā vecuma pensija ir mazāka par līdzšinējo izdienas pensiju, starpība tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Šāda kārtība ir nevienlīdzīga attiecībā pret tiem izdienas pensijas saņēmējiem, kuri otrā līmeņa pensijas kapitālu izvēlas pievienot pirmā līmeņa pensijai. Šādā gadījumā vecuma pensiju aprēķina no abu līmeņu summētā uzkrājuma, un starpība, kas no valsts budžeta sedzama starp līdzšinējo izdienas pensiju un aprēķināto vecuma pensiju, ir mazāka. Tas nostāda izdevīgākā situācijā tās personas, kuras izvēlas iegādāties mūža pensijas polisi. 

Lai novērstu šādas nevienlīdzīgas attieksmes iespēju, likumu izmaiņas paredz vecuma pensijas aprēķināšanā ņemt vērā otrā līmeņa pensijas kapitālu arī gadījumā, ja par to tiek iegādāta mūža pensijas polise. 

Lai nodrošinātu tiesiskās paļāvības principam atbilstošu pāreju uz jauno tiesisko regulējumu, jaunajām likuma normām plānots divu gadu pārejas periods, un tās plānots ieviest no 2023. gada 1. janvāra. 

Lai grozījumi stātos spēkā, tie jāskata Saeimā vēl otrajā un trešajā lasījumā.