Saeima konceptuāli atbalstīja grozījumus Publisko iepirkumu likumā (PIL), kas paredz pilnveidot pretendentu izslēgšanas kritērijus, lai veicinātu kandidātu un pretendentu dalību publiskajos iepirkumos. Tāpat grozījumi PIL paredz iekļaut regulējumu par līgumu reģistru, informē Saeimas Preses dienests.

Izmaiņas nepieciešamas, jo praksē bieži ir konstatēti gadījumi, kad pasūtītāja rīcībā ir tāda informācija par kandidātu vai pretendentu, kas liek apšaubīt viņu spējas izpildīt līgumu, bet pasūtītājam nav iespēju un līdzekļu šādu kandidātu vai pretendentu izslēgt no iepirkuma procedūras.

Izmaiņas paredz paplašināt iepirkuma pasūtītāja iespējas izslēgt kandidātu vai pretendentu. Tostarp plānots, ka kandidātu varēs izslēgt, ja tas ar citiem piegādātājiem būs vienojies un šādas vienošanās būs vērstas uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā iepirkumā. Tāpat kandidātu varēs izslēgt, ja tas savā profesionālajā darbībā būs pieļāvis būtiskus pārkāpumus, kā dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt līgumu. 

Paredzēts pagarināt kandidātu un pretendentu izslēgšanas periodu par noteiktiem pārkāpumiem no 12 uz 36 mēnešiem. Tāpat iecerēts noteikt, kādos gadījumos, piemērojot sarunu procedūru, var nepiemērot kandidāta vai pretendenta izslēgšanas iemeslus. Plānots arī noteikt, ka kontrole un izslēgšanas iemeslu pārbaude turpmāk attieksies uz visiem pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem.

Plānots precizēt, kādās situācijās kandidātam vai pretendentam ir neizpildītas saistības nodokļu jomā. Tāpat paredzēts precizēt, kā kandidāts vai pretendents nodrošina uzticamību un kad uzskatāms, ka uzticamība ir atjaunota. 

Pēc Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) informācijas 2019. gadā visvairāk pretendentu ir izslēgti par nodokļu parādiem, precīzāk, 84,2% no visiem izslēgtajiem pretendentiem. Kā nākamais izslēgšanas iemesls bijis iepriekš nepildīts līgums un nepatiesas informācijas sniegšana.

Grozījumi PIL paredz izveidot līgumu reģistru, kas nozīmē, ka vienuviet būs pieejama detalizēta un aktuāla informācija par noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, tajos veiktajiem grozījumiem, kā arī to izpildi. 

Līgumu reģistru PIL plānots definēt kā publikāciju vadības sistēmā, kas atspoguļotu informāciju par pasūtītāja noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai to grozījumiem, ko publisko IUB tīmekļvietnē. 

Lai grozījumi PIL stātos spēkā, tie vēl otrajā un trešajā lasījumā jāpieņem Saeimai.