Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru palīdzes Santa Savina un Dārta Ūdre apkopojušas tiesu prakses atziņas par laika periodu no 2013. līdz 2018.gadam. Apkopojums ir īpaši interesants, ņemot vērā, ka 2014.gadā spēkā stājās jauns Būvniecības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Piedāvājam nelielu ieskatu apkopojumā!