Ražošanas uzņēmumam ir vairākas ēkas, kuras reģistrētas dažādās adresēs. Reizēm darbinieki pāriet strādāt no vienas ēkas uz citu ēku. Vai darba līgumā šādā gadījumā var norādīt juridisko adresi un iekļaut piebildi, ka darbinieku var norīkot darbam jebkurā uzņēmuma struktūrvienībā?

Darba likuma (DL) 40.pantā 2.daļā noteikts, ka darba līgumā obligāti jānorāda darba devēja adrese (1.punkts) un darba vietas adrese (4.punkts), jo šīs adreses var atšķirties. Nereti darba devēja juridiskā adrese reģistrēta vienā vietā, savukārt birojs atrodas citā adresē, kur darbinieks arī strādā.