Kāda ir robeža starp papildu darbu un prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu? Kādos gadījumos ir jāpiemaksā par šādu darbu? Vai par kolēģa aizvietošanu viņa atvaļinājuma laikā ir jāpiemaksā?