Starp darba devēju un darbinieku noslēgta vienošanās par darba attiecību pārtraukšanu atbilstoši Darba likuma (DL) 114. pantam konkrētā datumā, piemēram, 2021. gada 30. decembrī. Darbinieks 28. decembrī saslimst (var būt A lapa, bet var arī B – ja darbinieks saslimis ar Covid-19). Kurā datumā šādā gadījumā beidzas darba tiesiskās attiecības, t.i., 30. decembrī, kā norādīts vienošanās dokumentā, vai arī datumā, kad darbinieks atgriežas no slimības? Ja piemērojams otrais variants, vai jāsagatavo grozījumi vienošanās saturā, norādot citu datumu?