Darbinieks 2021. gada 9. septembrī pēc paša vēlēšanās uzteicis darba līgumu, norādot, ka vēlas pārtraukt darba attiecības no 2021. gada 9. oktobra. No 2021. gada 10. septembra Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā reģistrēta darbnespējas lapa A, savukārt no 2021. gada 20. septembra turpinās darbnespējas lapa B. Pašlaik slimības lapas statuss ir atvērts. Vai darba devējs tiesīgs pārtraukt darba attiecības no 2021. gada 9. oktobra (kā minēts darbinieka atlūgumā), lai gan darbnespējas lapa B nav noslēgta?