Valsts iestādes darbinieks bijis ilgstošā prombūtnē, viņam piešķirta slimības lapa uz vairāk nekā 12 mēnešiem. No 2020. gada 1. septembra darba līgumā veikti grozījumi, un darbinieks turpina darbu. Saskaņā ar Darba likuma (DL) 134. panta 1. un 2. daļu darbiniekam piešķirts nepilns darba laiks – 30 stundas nedēļā – un samazināta darba samaksa. Kā pareizi piemērot DL 98. panta 2. daļu, lai izmaksātu darba algu par septembri?