Vai taisnība, ka tad, ja darba līgums noslēgts kā papīra dokuments, tad, lai turpmākos tā pielikumus varētu parakstīt elektroniski, nepieciešama vienošanās papīra dokumenta formātā, apliecinot, ka turpmāk darba līguma pielikumus puses piekrīt parakstīt elektroniski? Vai tiešām nepieciešams papīra dokuments, lai vienotos par elektroniskiem dokumentiem?