Darbinieks no komandējuma atgriežas plkst. 3.00 no rīta pirmdienā. Vai šādā gadījumā komandējuma nauda jāmaksā arī par pirmdienu? Vai ir noteikts obligātais atpūtas laiks, kas darbiniekam jāpiešķir pēc atgriešanās no komandējuma, vai arī viņš pirmdienā jau plkst. 9.00 var ierasties darbā? Ja tomēr ir noteikts atpūtas laiks un darbā darbinieks drīkst ierasties tikai vēlāk, kā konkrētās dienas darba laiku norādīt uzskaitē?