Darba līgumos, paredzot darbinieku pienākumus, nereti rakstīts: "Un citi darba devēja noteiktie pienākumi". Vai ir kāds ierobežojums, kuri ir "citi pienākumi" un ko drīkst darbiniekam noteikt kā "citus pienākumus", bet kas jau ir "papildu darbs", par ko jānosaka arī papildu samaksa?