Darbiniekam Latvijā noteiktā darba alga ir 900 eiro (bruto) mēnesī. Darbinieks uz četriem mēnešiem nosūtīts komandējumā uz Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti. Vai uz šo laika periodu darba līgumā noteikto darba algu maina uz algu, kāda ir salīdzināmam darbiniekam attiecīgajā ES dalībvalstī? Vai jāslēdz jauns darba līgums?