Kā rīkoties, ja darbinieks, kurš strādā attālināti, savus darba pienākumus lielākoties izvēlas veikt naktī, taču darba devējs uzskata, ka loģiskāk būtu to darīt dienā, vienlaikus ar citiem kolēģiem, lai varētu notikt aktīvāka komunikācija par aktuāliem jautājumiem? Vai darba devējs drīkst noteikt, ka jāstrādā ir tieši no 8.00 līdz 17.00? Kā kontrolēt, vai darbinieks strādā konkrētajā laikā? Vai arī darbinieks pats var izvēlēties savu darba laiku, strādājot attālināti? Vai par šo laiku jāmaksā kā par nakts darbu?