Darba līgumā norāda darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietas adresi. Vārdu, uzvārdu un personas kodu iespējams pārbaudīt pasē vai identifikācijas kartē. Kā, slēdzot līgumu, darba devējam pārbaudīt, vai darbinieka norādītā deklarētā adrese ir patiesa? Vai, mainoties deklarētajai dzīvesvietas adresei, darbiniekam tas jāpaziņo darba devējam?