Darbinieku paredzēts norīkot darbam citā valstī. Kā tam sagatavoties, un kādas darbības jāveic? Kāda informācija jānorāda rīkojumā? Par ko jāinformē darbinieks?