Grāmatvedība saņēma vienošanos par zaudējumu atlīdzību un darba algas samazinājumu, kurā norādīts, ka darba devējam nodarīti zaudējumi. Darbinieks pilnībā atzīst savu vainu zaudējumu nodarīšanā darba devējam. Darbinieks piekrīt, ka darba devējs ir tiesīgs veikt ieturējumus no darbinieka darba algas, kas viņam jāmaksā saskaņā ar darba līgumu. Kā veikt ieturējumus no darba algas šādā situācijā?