Kad darbinieks var prasīt atvaļinājumu – cik ilgu laiku viņam jānostrādā uzņēmumā, lai šāds atvaļinājums būtu izmantojams? Tāpat arī gribētos zināt, vai vecāki drīkst izmantot papildatvaļinājumu, ja viņu bērnam konkrētajā kalendārajā gadā paliek 14 vai 16 gadi?