Darbiniece pēc bērna kopšanas atvaļinājuma atgriežas darbā. Darbinieces prombūtnes laikā viņas pienākumus veica cita darbiniece. Tagad darbiniecei, kura aizvietoja grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā esošo darbinieci, jāatgriežas iepriekšējā darbavietā, kurā ir mazāka darba alga. Vai darba devējam ir pienākums konkrētajai darbiniecei vienu mēnesi vēl maksāt iepriekšējo darba algu? Darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku. Abu amatu nosaukumi ir vienādi – kluba vadītāja.