Darbinieks daļu kalendārā gada nostrādāja vienā darbavietā, savukārt otru daļu  citā darbavietā. Ja viņš pieprasīs papildatvaļinājumu par bērnu abās darbavietās, tad gada laikā darbiniekam veidosies divas papildatvaļinājuma dienas (viņam ir viens bērns). Vai šāda situācija ir pieļaujama? Kas regulē izmantojamo papildatvaļinājuma dienu skaitu gada laikā?