Darbinieks ar klientiem strādā astoņas stundas. Kolēģu, kuri viņu varētu aizstāt pusdienu pārtraukuma laikā, uz vietas nav. Vai darba devējs šādā gadījumā var noteikt, ka darbinieks pusdienas drīkst ēst uz vietas – brīžos, kad nav klientu?