Vai, pieņemot darbā jaunu darbinieku, obligāti jāizveido amata apraksts? Vai noteikumi valsts pārvaldes iestādēs un uzņēmumos ir atšķirīgi? Vai uzņēmumā drīkst šādu dokumentu neveidot?